Poukázanie 2% dane za rok 2014

POZOR ! V tomto roku pre poukázanie 2 % dane došlo k zmene príjmatela.Pre poukázanie dane Tenisovému Klubu KNM je potrebne uviesť prijimatela ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline Vid postup dole.

Návod na poukázanie 2% dane TK KNM  

DOLEŽITÉ:  keďže TK KNM je tento rok nútené prijmať 2% cez iný subjekt je potrebné odovzdať kópiu príslušnej časti daňového priznania trénerovi inak finančné prostriedky nebudú môcť byť poukázané pre TK KNM

ZAMESTNANEC, ktorý platí preddavky na daň prostredníctvom zamestnávateľa musí:požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov a vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane zo závislej činnosti za predošlý rok.  vypočítať 2% z odvedenej dane a vyplniť  VYHLÁSENIE o poukázaní 2% dane, v ktorom je ako prijímateľ uvedená naša telovýchovná jednota – každá fyzická osoba, môže určiť len jedného prijímateľa.Doručiť dokumenty trénerovi.PRÁVNICKÁ OSOBA (s.r.o., akciová spoločnosť) a DARCA, FYZICKÁ OSOBA, ktorý podáva daňové priznanie samostatne, musíuhradiť daňovú povinnosť za predošlý rokv daňovom priznaní v položke Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vyplniť nasledovné údajDoručit dokumenty tréneroviÚdaje o prijímateľovi:IČO: 42060036Právna forma: Občianske združenieObchodné meno: ACADEMIC Žilinská univerzita v ŽilineSídlo:Ulica:UniverzitnáČíslo:8215/1PSČ: 01008Obec: ŽilinaFormulár 2% dane fyzická osoba AC UNIZA50 % poukazaných prostriedkov môžete použit priamo na platby tréningových jednotiek zvyšných 50 % bude použitých na  činnosť klubu/ súťaže družstiev, akcie, nákup tréningových pomôcok a zariadení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *