DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE

TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2% Z DANE

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete TU

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo  potvrdenie o zaplateni dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

IČO: 36138983
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Tenisový Klub Kysucké Nové Mesto
Ulica: Nábrežná
Číslo:  2955
PSČ: 02401
Obec: Kysucké Nové Mesto,

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023


Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte:

 • do 26.04.2024 svojmu trénerovi. Nezabudnite označiť možnosť zverejniť odosielateľa a priniesť orazenú kópiu z DU aby sme mohli priradiť sumu na Vaše konto.
 • do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska a potvrdenie doneste svojmu trénerovi.

Bližšie informácie a formuláre získate u svojich trénerov alebo si ich stiahnite z tejto stránky stránky. 50% zo získaných peňazí si budete môcť vyčerpať na náklady trénovania alebo na prenájom kurtu /tenis, bedminton/ 50% pôjde na rozvoj tenisového areálu a činnosť klubu . Zároveň Vám všetkým ďakujeme, za už prejavenú ochotu podporiť takýmto jednoduchým spôsobom kysucký tenis.

Stanovisko Tenisového klubu Kysucké Nové Mesto

k hlasovaniu poslancov mestského zastupiteľstva z 7.12.2023 k 36 bodu / Zákon č. 470/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, je účinný od 11.12.2021/


Vážení poslanci mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto


Vedenie TK KNM ako aj rodičovská obec mládeže tenisového klubu sú vašim rozhodnutím navýšiť daň z nehnuteľnosti o 100 % na sumu cca 3400 eur ročne značne rozhorčení.
V súčasnej ťažkej dobe zdražovania energii má veľa športových objektov problémy s udržateľnosťou prevádzok. Veľa objektov sa v tejto zimnej sezóne ani neotvorilo. Prípadne pristúpili k značnému navýšeniu cien za prenájom. Tento zákon práve umožňuje zmierniť dopady na zvýšenie cien energii pre športové objekty, keďže tie nepodliehajú dotáciám na energie zo strany štátu. Argument jedného z poslancov, že by to bol precedens a o úľavu by mohol požiadať ktokoľvek nie je na mieste, keďže zákon jasne definuje len športové objekty, ktorých v KNM mimo vlastníctva mesta je minimum.


Pozri stanovisko :
Igor Janíček – predseda TK Kysucké Nové Mesto


Sme klub, ktorý už dlhé roky žiada naše mesto o príspevok na činnosť s mládežou. Naša zanietená práca s deťmi je ale oceňovaná len zo strany rodičov ako aj Slovenským tenisovým zväzom a širokou tenisovou obcou, avšak mesto sa k nám stavia s nezáujmom. Je to smutné, že diskriminačný prístup  financovaniu športu v našom meste neustále posilňuje loby zo strany niektorých dotovaných klubov. Som nútený to konštatovať, keďže vidím neochotu vec riešiť, ale len o nej neurčitorozprávať. Šport by nemal ľudí rozdeľovať, ale spájať. Naše mesto by malo umožňovať sa deťom rozhodnúť, akému športusa chcú venovať a neovplyvňovať jeho voľbu financovaním iba konkrétnych športov. Poskytovať deťom športové vyžitiea podporovať ich zdravý životný štýl by malo byť v záujme každého mesta. Malo by vítať každú aktivitu prípadne aj vznik nových športových klubov a vytvoriť systém ich podpor, čo určite zvýši atraktivitu nášho mesta pre mladé rodiny.


https://www.stz.sk/aktuality/odpustenie-dane-z-nehnutelnosti-pre-sportove-kluby :


Karol Kučera – bývalý splnomocnenec vlády slovenskej republiky pre mládež a šport a reprezentant SR v tenise
„V neposlednom rade treba dodať, že nie je úplne spravodlivé, ak športová infraštruktúra, ktorá plní verejný záujem v športe, má rovnakú povinnosť a výšku dane z nehnuteľností, ako napríklad susediace obchodné centrum, verím, že viacero samospráv bude analyzovať situáciu vo svojom okolí a využijú túto možnosť.
Igor Moška –  generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu
„Som veľmi rád, že NR SR prijala tento zákon, ktorý umožní samosprávam pomôcť tenisovým klubom formou odpustenia dane z nehnuteľností (napr. zo športových tenisových hál). Mohla by to byť významná pomoc pre rozvoj tenisu naSlovensku.


Tenis je v našom meste už dlhé roky etablovaný (26rokov). Prostriedky na činnosť si získavame z platby rodičov, z 2% dane a z podpory STZ.

Časť týchto prostriedkov budeme musieť použiť na zaplatenie dane, ktorú ste schválili a nebudeme ju tak môcť použiť na činnosť s mládežou nášho klubu, čo je smutné.
Viete si predstaviť, že by iné kluby nášho mesta na miesto štedrej finančnej podpory museli platiť financie mestu?
To robíme my.

Tenis v našom klube je prístupný širokej skupine detí bez ohľadu na finančné možnosti rodičov, tak ako aj v iných športových kluboch nášho mesta. Dúfam, že to tak ostane a vaše rozhodnutie, ktoré možno bolo spôsobené nedostatočnou informovanosťou, nezmení tento stav.


Apelujem na vás, aby ste v ďalších vašich rozhodnutiach našli kompenzačný mechanizmus finančnej podpory nášho klubu.
Dlhoročná zanietená práca trénerov, spokojnosť detí,  rodičov a príkladná reprezentácia nášho mesta v súťažiach doma aj v zahraničí si to určite zaslúžia.


S úctou,
PaedDr. Igor Janíček
predseda TK KNM

Darček od Mesta

Vo štvrtok 7.12.2023 sme v našej hale privítali Mikuláša, čerta a anjelikov, ktorí rozdali našim malým tenistom darčeky.

Bohužiaľ, v tom istom čase sa konalo mestské zastupiteľstvo, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie daní z nehnuteľností aj pre športoviská, a tak sme dostali aj my darček od mesta v podobe zvýšenia dane za naše športovisko a budeme musieť zaplatiť daň vo výške 3 500 EUR. A tieto financie, ako sme sa dozvedeli, budú použité aj na financovanie športu v meste. V preklade, rodičia našich detí, ktorí chcú, aby ich dieťa hrávalo tenis, budú finančne prispievať aj  do ostatných športových klubov v meste.

Sme jediný klub v meste, ktorý pracuje s mládežou a do mestskej kasy odvádza dlhodobo viac financií ako dostáva. Ďakujeme poslancom mestského zastupiteľstva za darček pre naše deti a ich rodičov. Konkrétne pani Prof. Ing. Felicite Chromjakovej PhD.  a  Ing. Ľubomírovi  Golisovi za návrh o vyškrtnutie  odpustení dane pre športoviská, ktoré mohlo mesto po prvýkrát podľa zákona využiť. Ako aj všetkým poslancom, ktorí návrh podporili. TK KNM

MIKULÁŠ 2023

Vo štvrtok 7.12.2023 PRÍDE DO NAŠEJ HALY MIKULÁŠ S ČERTOM A ANJELIKOM. POTEŠÍ NAŠE DETI A TIE ČO POSLÚCHALI AJ OBDARUJE.

Program:


15.30 – 17.00h súťaže pre 6-10 ročných


17.00 – 17.30h zábava s Mikulášom a jeho spoločníkmi na bedmintonovom ihrisku

17.30 – 20.00 Turnaj pre deti do 14 rokov

Pre dospelých posedenie v bare , kapustnica Mikuláš bude rád keď si deti oblečú niečo z Mikuláša alebo čerta či anjela

OBČERSTVENIE :  kapustnica
štartovné : úsmev na tvári


Tešíme sa na vašu účasť.   – DETI NÁŠHO KLUBU A  RODIČIA

Tenisový Kemp 2023

V dňoch 3-7.7 Tenisový Klub usporiadava dochádzkový kemp pre deti do 14 rokov

Cena cca 165 EUR V prípade zaujmu kontaktujte svojho trénera. Maximalny Počet deti je 16.

Program:

Pondelok

 • 9:00  Začiatok  
 • 9:15   –  9:30  Spoločná rozcvička,
 • 9:30   –  11:00  Hlavný trening zameranie Forhand
 • 11:15   – 12:00  Trening zameranie Backhad,Podanie,Voleje
 • 12:00   – 13:00  Obed
 • 14:00   – 15:30  Hlavný trening zameranie zapasové situácie
 • 15:45   – 16:45  Kondična príprava
 • 17:00  Koniec

Utorok

 • 9:00  Začiatok  
 • 9:15   –  9:30  Spoločná rozcvička,
 • 9:30   –  11:00  Hlavný trening zameranie backhand
 • 11:15   – 12:00  Trening zameranie Forhand,Podanie,Voleje
 • 12:00   – 13:00  Obed
 • 14:00   – 15:30  Hlavný trening zameranie zapasové situácie
 • 15:45   – 16:45  Kondična príprava
 • 17:00  Koniec

Streda

 • 9:00  Začiatok  
 • 9:15   –  9:30  Spoločná rozcvička,
 • 9:30   –  11:00  Hlavný trening zameranie Podanie
 • 11:15   – 12:00  Trening zameranieForhand Backhad,Podanie,Voleje
 • 12:30   – 17:00  Vylet opekačka ,Lukostrelba
 • 17:00  Koniec

Štvrtok

 • 9:00  Začiatok  
 • 9:15   –  9:30  Spoločná rozcvička,
 • 9:30   –  11:00  Hlavný trening zameranie pohyb po dvorci
 • 11:15   – 12:00  Trening zameranie Forkhad,Podanie,Voleje
 • 12:00   – 13:00  Obed
 • 14:00   – 15:00  Hlavný trening zameranie zapasové situácie
 • 15:15   – 17:00  Kondične testy
 • 17:00  Koniec

Piatok

 • 9:00  Začiatok  
 • 9:30   –  17:00  Turnaj vyhodnotenie ….,Gulas …
 • 17:00  Koniec

DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE

TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2% Z DANE

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete TU

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie . Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

IČO: 36138983
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Tenisový Klub Kysucké Nové Mesto
Ulica: Nábrežná
Číslo:  2955
PSČ: 02401
Obec: Kysucké Nové Mesto,

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2022

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo svojmu trénerovi.

 V pripade osobneho odoslania tlačiva na DU nezabudnite označit možnost zverejnit odoslielatela a priniest orazenu kopiu z DU aby sme mohli priradit sumu na Vaše konto.

Bližšie informácie a formuláre získate u svojich trénerov, alebo si ich stiahnite z tejto stránky stránky. 50% získaných peňazí si budete môcť vyčerpať na náklady trénovania alebo na prenájom kurtu /tenis, bedminton/ 50% pôjde na rozvoj tenisového areálu a činnosť klubu . Zároveň Vám všetkým ďakujeme, za už prejavenú ochotu podporiť takýmto jednoduchým spôsobom kysucký tenis.

Turnaj žien kategorie „B“

Termín: 4. – 7. 2. 2023 Veková kategória: ženy

ČASOVÝ HARMONOGRAM PODUJATIA
Termín:4.2. – 7.2. 2023Trieda turnaja:B
Usporiadateľ:TK KNMPočet účastníkov
Veková kategória:ženyChlapci:
Dievčatá:24
1. deň (dátum)Predpokladaný program dňa:Čas:
1. kolo dvojhra8:30
2. kolo dvojhra13:00
Štvorhra17:30
2. deň (dátum)Predpokladaný program dňa:Čas:
Štvrťfinále dvojhra8:30
Semifinále dvojhra11:00
Štvorhra13:00
3. deň (dátum)Predpokladaný program dňa:Čas:
4. deň (dátum)Predpokladaný program dňa:Čas:
5. deň (dátum)Predpokladaný program dňa:Čas: