Dotácie Klubu

Tenisový Klub Kysucké Nové Mesto

Dotácie klubu a STZ

Dotácia A:
Hráči ktorý sa zúčastnia minimálne 3 podujatí organizovaných STZ /súťaž družstiev alebo turnaje
jednotlivcov /
hráč ma hodinovú zľavu : – 2 eurá za tenisového trénera

 • 4 eurá za prenájom haly v zime
 • 5 až 7 eur za prenájom haly v letnej sezóne
 • 2 eurá za prenájom vonkajšieho kurtu
  Dotácia B :
  50% hodinová zľava na prenájom kurtu v hale v zimnej sezóne / SOBOTA – NEDEĽA/
 • hráči, ktorí absolvujú okrem súťaží družstiev minimálne 4 turnaje jednotlivcov z toho 2 mimo TK
  KNM
 • hráč musí reprezentovať TK KNM v súťaži družstiev podľa potrieb klubu
  Zľava sa uplatňuje len po zadaní našim trénerom, / zápas, sparing / , nie je určená na hranie
  s rodičom, kamarátom, rekreantom. Slúži na navýšenie tréningových dávok.
  Zoznam hráčov na zimnú sezónu 2023/2024 spĺňajúci kritériá na zľavu:
  doma/vonku
  Laura Janíčková 4 turnaje 1/3
  Adriana Janíčková 8 turnajov 5/3
  Martina Chládeková 8 turnajov 4/4
  Filip Kavacký 13 turnajov 5/7
  Kristína Švagrová 8 turnajov 5/3
  Marek Janec 10 turnajov 3/7
  Luciaková Nina 6 turnajov 1/5

Dotácia C :
Finančná dotácia pre 4 najlepších hráčov klubu. Celková dotácia 1200eur

 • hráč musí reprezentovať TK KNM v súťaži družstiev podľa potrieb klubu
 • hráč musí mať naplánované minimálne 3 tréningové jednotky pondelok – piatok s našim trénerom
  v sezóne poberajúcej dotáciu 2023/2024
 • o poradí rozhoduje rebríčkové postavenie vo svojom ročníku vo dvojhre
  Hráči 1 – 3 sú v kategóriách mladšie žiactvo až muži/ženy / do 23r vrátane/ 4. hráč je najúspešnejší
  z kategórie detí do 10r s minimálnym počtom turnajov 4
  rebríček
 1. Marek Janec 25 mladší žiaci 300eur
 2. Filip Kavacký 51 dorastenci 300eur
 3. Adriana Janíčková 115 dorastenky 300 eur
 4. Nina Luciaková HTO 300eur

 Počet hráčov a výška dotácie sa môže každý rok meniť.