Upozornenie

Z dôvodu neustáleho porušovania platobnej disciplíny Tenisový Klub Kysucké Nové Mesto dáva do platnosti nové podmienky s účinnosťou od 1.3.2014.

  • Splatnosť faktúry do 15 dňa v danom mesiaci.
  • Nezaplatené faktúry v termíne splatnosti budú sankciované prvou upomienkou v hodnote 1 EURO
  • Ak nebude uhradená platba ani k poslednému dňu v mesiaci a rodič ani nekontaktuje vedenie klubu s vysvetlením,  bude hráč deaktivovaný zo systému s následným zastavením tréningového procesu.
  • Opätovná aktivácia hráča bude spoplatnená výškou 10 EUR, súčastne bude zvýšená záloha na 2 mesiace.
  • Po obdržaní 3 upomienok v roku  príde hráč o zľavy v letnej aj zimnej sezóne.

Daným opatrením chceme zabezpečiť aby si aj klub mohol načas plniť svoje pohľadávky voči iným subjektom a mohol sa tak bezproblémovo venovať práci s mládežou. 

Ďakujeme za pochopenie. 

Venujte 2% svojich daní na rozvoj mládežníckeho tenisu.

Obraciame sa na všetkých rodičov detí trénujúcich v našom klube, priateľov a sympatizantov, aby svoje dve percentá venovali v prospech Kysuckého tenisu. Dárcami môžu byť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú platcami dane z príjmu.

Potrebné formuláre nájdete na internetovej stránke www.rozhodni.sk, kde sú aj odpovede na prípadné otázky a nejasnosti.
V prípade, že sa rozhodnete podporiť náš klub, vyplňte údaje o prijímateľovi vo Vyhlásení (alebo daňovom priznaní) takto:
Stiahni pedpisané tlačivopotvrdenie o zaplateni dane

Názov: Tenisový klub Kysucké Nové Mesto
Sídlo: ul. Litovelská č.680/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36138983
Právna forma: občianské združenie
Vyplnené originálne talčivá Potvrdenie o zaplatení dane od zámestnávateľa a podpísané Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane odovzdajte p.Ševčíkovi alebo p.Janíčkovi prípadne svojím trénerom do 15.4.20014. Odovzdané tlačivá klub zašle na príslušne daňové úrady, a výšku Vášho príspevku Vám pripíšeme na Vaše konto po dobdržaní peňazí od daňových úradov.
Bližšie informácie a formuláre získate u svojích trénerov, alebo si ich stiahnite z tejto stránky stránky. 50% získaných peňazí si budete môcť vyčerpať na náklady trénovania svojich detí a 50% pôjde na rozvoj tenisového areálu, súťaže družstiev a nákladov na turnaje. Zároveň Vám všetkým ďakujeme, za už prejavenú ochotu podporiť takýmto jednoduchým spôsobom kysucký tenis.