UPOZORNENIE

Z dôvodu neustáleho porušovania platobnej disciplíny Tenisový Klub Kysucké Nové Mesto dáva do platnosti nové podmienky s účinnosťou od 1.2.2010.

  • Splatnosť faktúry do 10 dňa v danom mesiaci.
  • Nezaplatené faktúry v termíne splatnosti budú sankciované prvou upomienkou v hodnote 1 EURO
  • V prípade neuhradenia platby po prvej výzve do 3 dní bude hráč deaktivovaný zo systému.(Zastavenie tréningového procesu)
  • Opätovná aktivácia hráča bude spoplatnená výškou 10 EUR,súčastne bude zvýšená záloha na 2 mesiace.