DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE

TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2% Z DANE

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete TU

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo  potvrdenie o zaplateni dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

IČO: 36138983
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Tenisový Klub Kysucké Nové Mesto
Ulica: Nábrežná
Číslo:  2955
PSČ: 02401
Obec: Kysucké Nové Mesto,

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023


Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte:

  • do 26.04.2024 svojmu trénerovi. Nezabudnite označiť možnosť zverejniť odosielateľa a priniesť orazenú kópiu z DU aby sme mohli priradiť sumu na Vaše konto.
  • do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska a potvrdenie doneste svojmu trénerovi.

Bližšie informácie a formuláre získate u svojich trénerov alebo si ich stiahnite z tejto stránky stránky. 50% zo získaných peňazí si budete môcť vyčerpať na náklady trénovania alebo na prenájom kurtu /tenis, bedminton/ 50% pôjde na rozvoj tenisového areálu a činnosť klubu . Zároveň Vám všetkým ďakujeme, za už prejavenú ochotu podporiť takýmto jednoduchým spôsobom kysucký tenis.