DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE

TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2% Z DANE

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete TU

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo  potvrdenie o zaplateni dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

IČO: 36138983
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Tenisový Klub Kysucké Nové Mesto
Ulica: Nábrežná
Číslo:  2955
PSČ: 02401
Obec: Kysucké Nové Mesto,

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023


Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte:

  • do 26.04.2024 svojmu trénerovi. Nezabudnite označiť možnosť zverejniť odosielateľa a priniesť orazenú kópiu z DU aby sme mohli priradiť sumu na Vaše konto.
  • do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska a potvrdenie doneste svojmu trénerovi.

Bližšie informácie a formuláre získate u svojich trénerov alebo si ich stiahnite z tejto stránky stránky. 50% zo získaných peňazí si budete môcť vyčerpať na náklady trénovania alebo na prenájom kurtu /tenis, bedminton/ 50% pôjde na rozvoj tenisového areálu a činnosť klubu . Zároveň Vám všetkým ďakujeme, za už prejavenú ochotu podporiť takýmto jednoduchým spôsobom kysucký tenis.

Stanovisko Tenisového klubu Kysucké Nové Mesto

k hlasovaniu poslancov mestského zastupiteľstva z 7.12.2023 k 36 bodu / Zákon č. 470/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, je účinný od 11.12.2021/


Vážení poslanci mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto


Vedenie TK KNM ako aj rodičovská obec mládeže tenisového klubu sú vašim rozhodnutím navýšiť daň z nehnuteľnosti o 100 % na sumu cca 3400 eur ročne značne rozhorčení.
V súčasnej ťažkej dobe zdražovania energii má veľa športových objektov problémy s udržateľnosťou prevádzok. Veľa objektov sa v tejto zimnej sezóne ani neotvorilo. Prípadne pristúpili k značnému navýšeniu cien za prenájom. Tento zákon práve umožňuje zmierniť dopady na zvýšenie cien energii pre športové objekty, keďže tie nepodliehajú dotáciám na energie zo strany štátu. Argument jedného z poslancov, že by to bol precedens a o úľavu by mohol požiadať ktokoľvek nie je na mieste, keďže zákon jasne definuje len športové objekty, ktorých v KNM mimo vlastníctva mesta je minimum.


Pozri stanovisko :
Igor Janíček – predseda TK Kysucké Nové Mesto


Sme klub, ktorý už dlhé roky žiada naše mesto o príspevok na činnosť s mládežou. Naša zanietená práca s deťmi je ale oceňovaná len zo strany rodičov ako aj Slovenským tenisovým zväzom a širokou tenisovou obcou, avšak mesto sa k nám stavia s nezáujmom. Je to smutné, že diskriminačný prístup  financovaniu športu v našom meste neustále posilňuje loby zo strany niektorých dotovaných klubov. Som nútený to konštatovať, keďže vidím neochotu vec riešiť, ale len o nej neurčitorozprávať. Šport by nemal ľudí rozdeľovať, ale spájať. Naše mesto by malo umožňovať sa deťom rozhodnúť, akému športusa chcú venovať a neovplyvňovať jeho voľbu financovaním iba konkrétnych športov. Poskytovať deťom športové vyžitiea podporovať ich zdravý životný štýl by malo byť v záujme každého mesta. Malo by vítať každú aktivitu prípadne aj vznik nových športových klubov a vytvoriť systém ich podpor, čo určite zvýši atraktivitu nášho mesta pre mladé rodiny.


https://www.stz.sk/aktuality/odpustenie-dane-z-nehnutelnosti-pre-sportove-kluby :


Karol Kučera – bývalý splnomocnenec vlády slovenskej republiky pre mládež a šport a reprezentant SR v tenise
„V neposlednom rade treba dodať, že nie je úplne spravodlivé, ak športová infraštruktúra, ktorá plní verejný záujem v športe, má rovnakú povinnosť a výšku dane z nehnuteľností, ako napríklad susediace obchodné centrum, verím, že viacero samospráv bude analyzovať situáciu vo svojom okolí a využijú túto možnosť.
Igor Moška –  generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu
„Som veľmi rád, že NR SR prijala tento zákon, ktorý umožní samosprávam pomôcť tenisovým klubom formou odpustenia dane z nehnuteľností (napr. zo športových tenisových hál). Mohla by to byť významná pomoc pre rozvoj tenisu naSlovensku.


Tenis je v našom meste už dlhé roky etablovaný (26rokov). Prostriedky na činnosť si získavame z platby rodičov, z 2% dane a z podpory STZ.

Časť týchto prostriedkov budeme musieť použiť na zaplatenie dane, ktorú ste schválili a nebudeme ju tak môcť použiť na činnosť s mládežou nášho klubu, čo je smutné.
Viete si predstaviť, že by iné kluby nášho mesta na miesto štedrej finančnej podpory museli platiť financie mestu?
To robíme my.

Tenis v našom klube je prístupný širokej skupine detí bez ohľadu na finančné možnosti rodičov, tak ako aj v iných športových kluboch nášho mesta. Dúfam, že to tak ostane a vaše rozhodnutie, ktoré možno bolo spôsobené nedostatočnou informovanosťou, nezmení tento stav.


Apelujem na vás, aby ste v ďalších vašich rozhodnutiach našli kompenzačný mechanizmus finančnej podpory nášho klubu.
Dlhoročná zanietená práca trénerov, spokojnosť detí,  rodičov a príkladná reprezentácia nášho mesta v súťažiach doma aj v zahraničí si to určite zaslúžia.


S úctou,
PaedDr. Igor Janíček
predseda TK KNM