Od 2.11.2020 otvárame

Od 2.11.2020 otvárame tenisovú halu, ale stále za sprísnených hygienických opatrení.

  • Vstup každej osoby do haly bude podmienený preukázaním negatívneho antigénového testu  aj s preukazom totožnosti.
  • Ďaďalej bude platiť nosiť rúško v priestoroch haly, okrem hrajúcich hráčov.
  • Počet osôb v spoločných priestoroch max.3 a na hracej ploche max.6.
  • Po skončení hrania je potrebné opustiť priestory haly-nezdržiavať sa v nich zbytočne.
  • Šatne a sprchy nebudú sprístupnené
  • Pred vstupom je potrebná dezinfekcia rúk.Žiadame všetkých, aby dôsledne dodržiavali dané opatrenia a chránili tak seba aj ostatných.

Dúfame, že veľmi ťažké obdobie, ktoré prežíva celá spoločnosť zvládneme aj s možnosťou športovania a čo najskôr sa vrátime do normálu.

S pozdravom a želaním pevného zdravia vedenie TK KNM