POĎAKOVANIE SPONZOROM

TK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO ďakuje sponzorom za  poskytnuté finančné prostriedky na činnosť a na realizáciu športových aktivít za rok 2022.

Promont s.r.o Technické zabezpečenie oprav

PK – Partner s.r.o. Nákup Športového oblečenia

M Trading Slovakia, s.r.o. Nákup Športového oblečenia

p.Ďuriš (DESTAV, spol. s r.o.) Nákup športoveho vybavenia pre deti do 10 rokov(Siete,lopty,pomôcky)

 Nesmieme opomenúť ani našich aktívnych športovcov, ich rodinných príslušníkov a všetkých priateľov športu, za poskytnutie finančných prostriedkov formou poukázania 2% zo zaplatenej dane za rok 2021

Poukázanie 2% dane za rok 2021

Názov: Tenisový klub Kysucké Nové Mesto
Sídlo: ul. Nábrežná 2955, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36138983
Právna forma: občianské združenie
Vyplnené originálne talčivá Potvrdenie o zaplatení dane od zámestnávateľa a podpísané

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane odovzdajte p.Ševčíkovi alebo p.Janíčkovi prípadne svojím trénerom do 15.4.2022.  Odovzdané tlačivá klub zašle na príslušne daňové úrady, a výšku Vášho príspevku Vám pripíšeme na Vaše konto po dobdržaní peňazí od daňových úradov.

V pripade osobneho odoslania tlačiva na DU nezabudnite označit možnost zverejnit odoslielatela a priniest orazenu kopiu z DU aby sme mohli priradit sumu na Vaše kontoTlačivo stiahnuté pred 19.4. bolo chybné. V pripade jeho stiahnutia prosime o opravu.Stiahni predpisané tlačivo


Bližšie informácie a formuláre získate u svojích trénerov, alebo si ich stiahnite z tejto stránky stránky. 50% získaných peňazí si budete môcť vyčerpať na náklady trénovania alebo na prenájom kurtu /tenis, bedminton/ 50% pôjde na rozvoj tenisového areálu a činnosť klubu . Zároveň Vám všetkým ďakujeme, za už prejavenú ochotu podporiť takýmto jednoduchým spôsobom kysucký tenis.

Tenisová Hala je ZATVORENÁ

Z dôvodu zavedenia LOCKDOWNU bude od 25.11.2021 tenisová hala ZATVORENÁ.    

TK KNM

Obnovenie Tréningového Procesu

14. 10. 2021 07:49 by TK KNM (comments: 0)

Obnovenie Tréningového Procesu –

Tréningu sa môžu zúčastniť len kluboví hráči po očkovaní a deti do 12 rokov

 • počet osôb na hracej ploche max.6
 • šatne a sprchy nebudú sprístupnenéPred vstupom je potrebná dezinfekcia rúk.

Žiadame všetkých, aby dôsledne dodržiavali dané opatrenia a chránili tak seba aj ostatných.

Od 2.11.2020 otvárame

Od 2.11.2020 otvárame tenisovú halu, ale stále za sprísnených hygienických opatrení.

 • Vstup každej osoby do haly bude podmienený preukázaním negatívneho antigénového testu  aj s preukazom totožnosti.
 • Ďaďalej bude platiť nosiť rúško v priestoroch haly, okrem hrajúcich hráčov.
 • Počet osôb v spoločných priestoroch max.3 a na hracej ploche max.6.
 • Po skončení hrania je potrebné opustiť priestory haly-nezdržiavať sa v nich zbytočne.
 • Šatne a sprchy nebudú sprístupnené
 • Pred vstupom je potrebná dezinfekcia rúk.Žiadame všetkých, aby dôsledne dodržiavali dané opatrenia a chránili tak seba aj ostatných.

Dúfame, že veľmi ťažké obdobie, ktoré prežíva celá spoločnosť zvládneme aj s možnosťou športovania a čo najskôr sa vrátime do normálu.

S pozdravom a želaním pevného zdravia vedenie TK KNM

Od 27.4.2020 obnovujeme tréningový proces.

Na základe postupného uvoľňovania doterajších obmedzení ÚVZ SR, od 27.4.2020 obnovujeme v tenisovom klube tréningový proces. Keďže otvorenie vonkajších areálov je podmienené usmernením, budú tréningy prebiehať nasledovne:

 • len na vonkajších kurtoch
 • bez možnosti využívania toaliet, spŕch, šatní a ostatných vnútorných priestorov
 • na kurte max. dvaja hráči, každý na jednej polovici kurtu a tréner
 • dezinfekcia pri vstupe na kurt
 • rodičia nesmú byť počas tréningu na kurte