Darček od Mesta

Vo štvrtok 7.12.2023 sme v našej hale privítali Mikuláša, čerta a anjelikov, ktorí rozdali našim malým tenistom darčeky.

Bohužiaľ, v tom istom čase sa konalo mestské zastupiteľstvo, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie daní z nehnuteľností aj pre športoviská, a tak sme dostali aj my darček od mesta v podobe zvýšenia dane za naše športovisko a budeme musieť zaplatiť daň vo výške 3 500 EUR. A tieto financie, ako sme sa dozvedeli, budú použité aj na financovanie športu v meste. V preklade, rodičia našich detí, ktorí chcú, aby ich dieťa hrávalo tenis, budú finančne prispievať aj  do ostatných športových klubov v meste.

Sme jediný klub v meste, ktorý pracuje s mládežou a do mestskej kasy odvádza dlhodobo viac financií ako dostáva. Ďakujeme poslancom mestského zastupiteľstva za darček pre naše deti a ich rodičov. Konkrétne pani Prof. Ing. Felicite Chromjakovej PhD.  a  Ing. Ľubomírovi  Golisovi za návrh o vyškrtnutie  odpustení dane pre športoviská, ktoré mohlo mesto po prvýkrát podľa zákona využiť. Ako aj všetkým poslancom, ktorí návrh podporili. TK KNM

MIKULÁŠ 2023

Vo štvrtok 7.12.2023 PRÍDE DO NAŠEJ HALY MIKULÁŠ S ČERTOM A ANJELIKOM. POTEŠÍ NAŠE DETI A TIE ČO POSLÚCHALI AJ OBDARUJE.

Program:


15.30 – 17.00h súťaže pre 6-10 ročných


17.00 – 17.30h zábava s Mikulášom a jeho spoločníkmi na bedmintonovom ihrisku

17.30 – 20.00 Turnaj pre deti do 14 rokov

Pre dospelých posedenie v bare , kapustnica Mikuláš bude rád keď si deti oblečú niečo z Mikuláša alebo čerta či anjela

OBČERSTVENIE :  kapustnica
štartovné : úsmev na tvári


Tešíme sa na vašu účasť.   – DETI NÁŠHO KLUBU A  RODIČIA

DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE

TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2% Z DANE

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete TU

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie . Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

IČO: 36138983
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Tenisový Klub Kysucké Nové Mesto
Ulica: Nábrežná
Číslo:  2955
PSČ: 02401
Obec: Kysucké Nové Mesto,

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2022

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo svojmu trénerovi.

 V pripade osobneho odoslania tlačiva na DU nezabudnite označit možnost zverejnit odoslielatela a priniest orazenu kopiu z DU aby sme mohli priradit sumu na Vaše konto.

Bližšie informácie a formuláre získate u svojich trénerov, alebo si ich stiahnite z tejto stránky stránky. 50% získaných peňazí si budete môcť vyčerpať na náklady trénovania alebo na prenájom kurtu /tenis, bedminton/ 50% pôjde na rozvoj tenisového areálu a činnosť klubu . Zároveň Vám všetkým ďakujeme, za už prejavenú ochotu podporiť takýmto jednoduchým spôsobom kysucký tenis.

POĎAKOVANIE SPONZOROM

TK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO ďakuje sponzorom za  poskytnuté finančné prostriedky na činnosť a na realizáciu športových aktivít za rok 2022.

Promont s.r.o Technické zabezpečenie oprav

PK – Partner s.r.o. Nákup Športového oblečenia

M Trading Slovakia, s.r.o. Nákup Športového oblečenia

p.Ďuriš (DESTAV, spol. s r.o.) Nákup športoveho vybavenia pre deti do 10 rokov(Siete,lopty,pomôcky)

 Nesmieme opomenúť ani našich aktívnych športovcov, ich rodinných príslušníkov a všetkých priateľov športu, za poskytnutie finančných prostriedkov formou poukázania 2% zo zaplatenej dane za rok 2021

Poukázanie 2% dane za rok 2021

Názov: Tenisový klub Kysucké Nové Mesto
Sídlo: ul. Nábrežná 2955, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36138983
Právna forma: občianské združenie
Vyplnené originálne talčivá Potvrdenie o zaplatení dane od zámestnávateľa a podpísané

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane odovzdajte p.Ševčíkovi alebo p.Janíčkovi prípadne svojím trénerom do 15.4.2022.  Odovzdané tlačivá klub zašle na príslušne daňové úrady, a výšku Vášho príspevku Vám pripíšeme na Vaše konto po dobdržaní peňazí od daňových úradov.

V pripade osobneho odoslania tlačiva na DU nezabudnite označit možnost zverejnit odoslielatela a priniest orazenu kopiu z DU aby sme mohli priradit sumu na Vaše kontoTlačivo stiahnuté pred 19.4. bolo chybné. V pripade jeho stiahnutia prosime o opravu.Stiahni predpisané tlačivo


Bližšie informácie a formuláre získate u svojích trénerov, alebo si ich stiahnite z tejto stránky stránky. 50% získaných peňazí si budete môcť vyčerpať na náklady trénovania alebo na prenájom kurtu /tenis, bedminton/ 50% pôjde na rozvoj tenisového areálu a činnosť klubu . Zároveň Vám všetkým ďakujeme, za už prejavenú ochotu podporiť takýmto jednoduchým spôsobom kysucký tenis.

Tenisová Hala je ZATVORENÁ

Z dôvodu zavedenia LOCKDOWNU bude od 25.11.2021 tenisová hala ZATVORENÁ.    

TK KNM

Obnovenie Tréningového Procesu

14. 10. 2021 07:49 by TK KNM (comments: 0)

Obnovenie Tréningového Procesu –

Tréningu sa môžu zúčastniť len kluboví hráči po očkovaní a deti do 12 rokov

  • počet osôb na hracej ploche max.6
  • šatne a sprchy nebudú sprístupnenéPred vstupom je potrebná dezinfekcia rúk.

Žiadame všetkých, aby dôsledne dodržiavali dané opatrenia a chránili tak seba aj ostatných.

Od 2.11.2020 otvárame

Od 2.11.2020 otvárame tenisovú halu, ale stále za sprísnených hygienických opatrení.

  • Vstup každej osoby do haly bude podmienený preukázaním negatívneho antigénového testu  aj s preukazom totožnosti.
  • Ďaďalej bude platiť nosiť rúško v priestoroch haly, okrem hrajúcich hráčov.
  • Počet osôb v spoločných priestoroch max.3 a na hracej ploche max.6.
  • Po skončení hrania je potrebné opustiť priestory haly-nezdržiavať sa v nich zbytočne.
  • Šatne a sprchy nebudú sprístupnené
  • Pred vstupom je potrebná dezinfekcia rúk.Žiadame všetkých, aby dôsledne dodržiavali dané opatrenia a chránili tak seba aj ostatných.

Dúfame, že veľmi ťažké obdobie, ktoré prežíva celá spoločnosť zvládneme aj s možnosťou športovania a čo najskôr sa vrátime do normálu.

S pozdravom a želaním pevného zdravia vedenie TK KNM