Venujte 2% svojich daní na rozvoj mládežníckeho tenisu.

Obraciame sa na všetkých rodičov detí trénujúcich v našom klube, priateľov a sympatizantov, aby svoje dve percentá venovali v prospech Kysuckého tenisu. Dárcami môžu byť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú platcami dane z príjmu.

Ako na to, ak máte záujem podporiť svoj klub ?

1) Na rozdiel od minulých rokov je Vyhlásenie o poukázaní príspevku už súčasťou daňového priznania. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami, uvedú vo svojom daňovom priznaní, ktoré musia podať najneskôr do 31. 3. 2011, údaje o príjemcovi príspevku.
2) V prípade, že si sami nepodávate daňové priznanie a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za vás vykoná váš zamestnávateľ, musíte do 30. 4. 2011 predložiť príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska „Vyhlásenie“ spolu s príslušným „Potvrdením“, že vám zrazili daň, ktoré získate od svojho zamestnávateľa.

Potrebné formuláre nájdete na internetovej stránke www.rozhodni.sk, kde sú aj odpovede na prípadné otázky a nejasnosti.
V prípade, že sa rozhodnete podporiť náš klub, vyplňte údaje o prijímateľovi vo Vyhlásení (alebo daňovom priznaní) takto:

Názov: Tenisový klub Kysucké Nové Mesto
Sídlo: ul. Litovelská č.680/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36138983
Právna forma: občianské združenie

Vyplnené originálne talčivá Potvrdenie o zaplatení dane od zámestnávateľa a podpísané Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane odovzdajte p.Drexlerovi alebo svojím trénerom do 20.4.20011. Odovzdané tlačivá klub zašle na príslušne daňové úrady, a výšku Vášho príspevku Vám pripíšeme na Vaše konto po dobdržaní peňazí od daňových úradov.
Bližšie informácie a formuláre získate u svojích trénerov, alebo si ich stiahnite z tejto stránky stránky. 50% získaných peňazí si budete môcť vyčerpať na náklady trénovania svojich detí a 50% pôjde na rozvoj tenisového areálu, súťaže družstiev a nákladov na turnaje. Zároveň Vám všetkým ďakujeme, za už prejavenú ochotu podporiť takýmto jednoduchým spôsobom kysucký tenis.

Turnaj starších žiakov

V dňoch 9-10.1 2011 sa v tenisovej hale TK Kysucké Nové Mesto konal turnaj starších žiakov na ktorom sme mali zastúpenie aj my.Náš klub reprezentovali Jakub Behúň,Michal Hozák,Dominik Poštek a Matúš Ševčík.

Naši chlapci preukázali skvelú formu keď až do semifinále nenašli premožiteľov a všetci štyria sa stretli v semifinále.

Turnaj sa tak dohrával v réžii našich zverencov.

V prvom semifinále porazil J.Behúň  D.Pošteka v druhom M.Ševčík zdolal M.Hozáka.Vo finále Matúš podľahol Jakubovi ktorý sa tak stal celkovým víťazom.