história

Tenisový klub Kysucké Nové Mesto vznikol 6.11.1997. Zakladateľmi klubu boli Mgr.Igor Janíček, Ing.Martin Brodňan a Ing.Ľubomír Kučera. Dôvodom založenia klub v Kysuckom Novom Meste bolo vytvoriť začínajúcim a rekreačným hráčom Kysúc podmienky, ktoré by umožňovali vytvorenie vlastného tenisového centra. Nemenej dôležitým dôvodom bolo vytvoriť súťažné družstvá detí a tým umožniť všetkým záujemcom o tento populárny šport zúčastňovať sa súťaží poriadaných Slovenským tenisovým zväzom.

Počas 4 rokov svojho fungovania mal klub k dispozícií len jeden kurt, ktorý vznikol úpravou bývalého volejbalového ihriska po dohode a ochote SOU strojárskeho v Kysuckom Novo Meste, začo aj teraz škole ďakujeme.
Po dlhoročnom úsilí klub sa konečne podarilo nájsť spôsob ako vybudovať tenisové kurty v meste. Po súhlase OÚ Kysucké Nové Mesto a vedenia ZŠ Nábrežna, tenisový klub začal s výstavbou tenisového areálu ( 4 kurtov ) prestavbou športového ihriska ZŠ. Kurty nielenže skrášlia a zhodnotia areál školy, ale aj prispejú k skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu, keďže na škole funguje športové stredisko so zameraním na tenis.
 Súťažný hráči budú môcť konečne hrať súťaž družstiev vo svojom meste a budú môcť ukázať tak kvalitný tenis občanom nášho mesta. Samozrejme skvalitni sa ich príprava, čo sa určite odrazí na ešte lepších výsledkoch.

Záujem občanov o tenis bol veľký, no podmienky na tenis neboli žiadne a najbližšie tenisové kurty boli až v neďalekej obci Rudina. Cieľom klubu bolo spojiť všetkých priaznivcov tenisu a vybudovať tenisové kurty priamo v meste. Tieto plány sa však klubu z rôznych dôvodov nedarilo 4 roky plniť.
Jeden tenisový kurt však nemohol vytvoriť dostatočné podmienky pre súťažný tenis, nehovoriac o uspokojení množstva rekreačných tenistov.
Robiť súťažný tenis na jednom tenisovom kurte by pre väčšinu ľudí pohybujúcich sa v súťažnom tenise bolo asi nepredstaviteľné. Tenisový klub však chcel dokázať, že aj na Kysuciach sú talentované deti a dokážu sa presadiť aj v širokej konkurencií väčších miest.

Výstavbou 4 kurtov chceme vytvoriť podmienky aj pre rekreačných hráčov, ale aj pre tých, ktorý tenis ešte nevyskúšali. Klub chce vytvoriť možnosť ďalšej športovej aktivity v našom meste, akú majú v iných mestách ale i v obciach už dlhé roky.
Tenisový klub je neziskové združenie občanov a preto nedisponuje potrebným množstvom finančných prostriedkov a keďže ani školstvo na tom nie je najlepšie, celá výstavba je závislá jednak na dobrovoľnej brigádnickej pomoci rodičov a priateľov klubu, a jednak od finančnej či materiálnej pomoci sponzorov.
Klub chce aj touto cestou požiadať všetkých ktorý môžu, aby ste podporili výstavbu tenisového areálu a pomohli dokončiť stavbu tenisových kurtov finančnou alebo materiálnou pomocou.

V roku 2011 Tenisový Klub Kysucké Nové Mesto uzatvoril zmluvu o dlhodobom prenájme pozemku z mestom a mohol tak pristúpiť k dalšej etape modernizacie.Novovzniknutá spoločnosť KYNET s.r.o v spolupráci z firmou PROMOT s.r.o začala výstavbu pevnej tenisovej haly ako aj výstavbu zázemia.Prvé zemne práce začali už začiatkom augusta pre nepriazeň počasia ako aj problemy z nestabilnou pôdov spôsobili že základy sa ukončili zo značným oneskorením.

Na konci augusta začali práce na kovovej konštrukcii a oplaštení.V priebehu 4 týždňov sa podarilo firme PROMONT s.r.o postaviť celú konštrukcii aj zo zastrešením haly a mohlo sa pristúpit k oplašteniu haly a prestrešeniu zázemia.Začiatkom októbra bola hrubá stavba haly aj s prístavbou dokončená.

Počas nasledujúcich 4 týždnov sa stavba uzavrela aj s preskelými štítami a stroje uvolnili priestor na vnútorných dvorcoch tým sa uvolnil priestor pre položenie umelej antuky a umelej trávy.Nasledovala úprava dráhy a okolia.Dňa 4.12.2011 bola hala aj priestory zázemia slávnostne otvorené.Firma PROMONT s.r.o dokázala postaviť celý komplex v najvyššej kvalite za necelé 3 mesiace aj vďaka enormnému úsiliu p.Masnicu za čo mu aj jeho firme ďakujeme.Firma potvrdila svoje najvýššie postavenie na Slovensku vo výstavbe hál a konštrukcii.