Turnaj Mladších žiačok triedy C


V dňoch 27-28.3. 2010 sa v hale TK Kysucké Nove Mesto konal turnaj mlaších žiačok na ktorom sa zúčastnili aj zastupkyne nášho klubu.Laura Janíčková si v prvom kole poradila so svojou súperkov ľahko 6/0 6/1.

Emma Šlopková mala v prvom kole volný žreb. Dalšie dve naše zverenkyne sa stretli v prvom kole proti sebe a po tuhom boji tesne zvítazila Lucia Knihová nad Monikou Šmehylovou 6:2 4:6 10:3. V druhom kole si L.Janíčková poradila s I.Štefánková z TK Nemšová a E.Šlopková z M.Gažákovou z TK ZZO Čadca.

L.Knihova podľahla B.Matúšová z OZ Slávia Trnava a tak v turnaji ostali dve naše zastupkyne Ema a Laura ktore sa stretli v boji o postup do semifinále. V tomto zápase bola úspešnejšia Laura Janíčková keď porazila Emu v peknom a bojovnom zápase 6/4 6/4 a postúpila tak do semifinále kde nestačila zo silami na prvú nasadenú hráčku V.Višňovskú.

Laurike gratulujeme k úspechu a prajeme veľa trpezlivosti do dalšieho tréningu. .

2% svojich daní na rozvoj mládežníckeho tenisu.

Obraciame sa na všetkých rodičov detí trénujúcich v našom klube, priateľov a sympatizantov, aby svoje dve percentá venovali v prospech Kysuckého tenisu. Pre tento rok však nebude možné poslať 2% priamo na Tenisový klub, lebo časovým nedopatrením klub nesplnili zákonom danú podmienku zverejnenia (do 31.5.2009) špecifikácie použitia prijatého podielu za rok 2006 prijatého v roku 2007 a bol vyradený na rok 2010 zo zoznamu prijímateľov podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 50, ktoré podľa ods. 13 a 14 . Naše zverejnenie vyšlo síce v obchodnom vestníku, ale až 12.6.2009, teda 12 dní po termíne.

Pre rok 2010 sme uzavreli dohodu s občianskym združením :
Občianske združenie Kysucká kultúra a šport Litovelská 871, Dom kultúry, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Klub žiada všetkých rodičov detí trénujúcich v našom klube, priateľov a sympatizantov, aby pre tento rok pri venovaní 2% daní postupovali podľa týchto pokynov:
Nepodnikatelia – zamestnanci :
V prípade, že si sami nepodávate daňové priznanie a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za vás vykoná váš zamestnávateľ, musíte do 31. 3. 2010 doniesť do klubu originály týchto dvoch tlačív – ktoré nájdete na našej webovej stránke :
1. “VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane““ spolu s príslušným
2. “POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI“ od svojho zamestnávateľa.

Na základe týchto tlačív s partnerským združením zapíšeme Vašu darovanú sumu, pripíšeme Vám 50% na Vaše konto a pošleme tlačiva na príslušné daňové úrady podľa trvalého bydliska. Ak si tlačiva pošlete sami na daňové úrady, nebude možné deklarovať nárok na zaslanú sumu u partnerského združenia a nebude možné Vám pripísať 50% darovanej sumy na Vaše konto.
Podnikatelia :
Ak ste podnikateľ alebo si podávate vlastné daňové priznanie je “Vyhlásenie o poukázaní príspevku“ už súčasťou daňového priznania. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami, uvedú vo svojom daňovom priznaní, ktoré musia podať najneskôr do 31. 3. 2010, údaje o príjemcovi príspevku a to :

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Kysucká kultúra a šport
Sídlo: Litovelská 871, Dom kultúry, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42058694
Právna forma: občianske združenie

Prefotenú stranu daňové priznania s údajmi o darovaní 2% doneste do klubu do 7 4.2010. Po odsúhlasení Vám Pripíšeme 50% darovanej sumy na Vaše konto.

Darovanú sumu si budete môcť odkontrolovať na webovej stránke po prihlásení. Čerpanie darovanej sumy budete môcť čerpať až po preúčtovaní od nášho partnerského združenia, o čom Vás budeme informovať.
Bližšie informácie a formuláre získate aj u svojich trénerov, alebo si ich stiahnite z tejto stránky. 50% získaných peňazí si budete môcť vyčerpať na náklady trénovania svojich detí a 50% pôjde na rozvoj tenisového areálu, súťaže družstiev a nákladov na turnaje. Zároveň Vám všetkým ďakujeme, za už prejavenú ochotu podporiť kysucký tenis.