Tenisový Kemp pre deti do 12 rokov

V dňoch 26-28.8 Tenisový Klub usporiadava kemp pre deti do 12 rokov

Program:

Streda

 • 9:00  Začiatok  
 • 9:15   –  9:30  Spolčná rozcvička,
 • 9:30   –  11:00  Hlavný trening zameranie Forhand
 • 11:15   – 12:00  Trening zameranie Backhad,Podanie,Voleje
 • 12:00   – 13:00  Obed
 • 14:00   – 15:00  Hlavný trening zameranie Forhand
 • 15:15   – 16:00  Kondična príprava
 • 16:00  Koniec

Štvrtok

 • 9:00  Začiatok  
 • 9:15   –  9:30  Spolčná rozcvička,
 • 9:30   –  11:00  Hlavný trening zameranie Backhand
 • 11:15   – 12:00  Trening zameranie Forkhad,Podanie,Voleje
 • 12:00   – 13:00  Obed
 • 14:00   – 15:00  Hlavný trening zameranie Backhand
 • 15:15   – 16:00  Kondične test&
 • 16:00  Koniec

Piatok

 • 9:00  Začiatok  
 • 9:15   –  9:30  Spolčná rozcvička,
 • 9:30   –  11:00  Hlavný trening zameranie Podanie
 • 11:15   – 12:00  Trening zameranie Forkhad,Backhand,Voleje
 • 12:00   – 13:00  Obed
 • 14:00   – 15:00  Hlavný trening zameranie Podanie
 • 15:30   – 17:00  Lukostrelba
 • 17:00   – 18:00  Spoločná opekačka a večera
 • 18:00  Koniec

V prípade zaujmu kontaktujte svojho trénera

Od 27.4.2020 obnovujeme tréningový proces.

Na základe postupného uvoľňovania doterajších obmedzení ÚVZ SR, od 27.4.2020 obnovujeme v tenisovom klube tréningový proces. Keďže otvorenie vonkajších areálov je podmienené usmernením, budú tréningy prebiehať nasledovne:

 • len na vonkajších kurtoch
 • bez možnosti využívania toaliet, spŕch, šatní a ostatných vnútorných priestorov
 • na kurte max. dvaja hráči, každý na jednej polovici kurtu a tréner
 • dezinfekcia pri vstupe na kurt
 • rodičia nesmú byť počas tréningu na kurte

Poukázanie 2% dane za rok 2019

Názov: Tenisový klub Kysucké Nové Mesto
Sídlo: ul. Nábrežná 2955, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36138983
Právna forma: občianské združenie
Vyplnené originálne talčivá Potvrdenie o zaplatení dane od zámestnávateľa a podpísané

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane odovzdajte p.Ševčíkovi alebo p.Janíčkovi prípadne svojím trénerom do 15.4.2020.  Odovzdané tlačivá klub zašle na príslušne daňové úrady, a výšku Vášho príspevku Vám pripíšeme na Vaše konto po dobdržaní peňazí od daňových úradov.

V pripade osobneho odoslania tlačiva na DU nezabudnite označit možnost zverejnit odoslielatela aby sme mohli priradit sumu na Vaše kontoStiahni predpisané tlačivo


Bližšie informácie a formuláre získate u svojích trénerov, alebo si ich stiahnite z tejto stránky stránky. 50% získaných peňazí si budete môcť vyčerpať na náklady trénovania svojich detí a 50% pôjde na rozvoj tenisového areálu, súťaže družstiev a nákladov na turnaje. Zároveň Vám všetkým ďakujeme, za už prejavenú ochotu podporiť takýmto jednoduchým spôsobom kysucký tenis.

V sobotu 21.12.2019 príde do klubu Mikuláš

V sobotu 21.12.2019 príde do našej haly Mikuláš s čertom a anjelikom. Poteší naše deti a tie čo poslúchali aj obdaruje.

Program:

14.00 – 17.00h suťaže pre 9-12 ročných na veľkom ihrisku
14.00 – 17.00h pohybové súťaže pre 6 – 8 ročných na trávnatom ihrisku
17.00h – zábava s Mikulášom a jeho spoločníkmi na trávnatom ihrisku

Pre dospelých posedenie v bare , kapustnica Mikuláš bude rád keď si deti oblečú niečo z Mikuláša alebo čerta či anjela OBČERSTVENIE :  kapustnica
štartovné : úsmev na tvári
Tešíme sa na vašu účasť.   – DETI NÁŠHO KLUBU A  RODIČIA

Jsme úspěšnými žadateli programu Fond malých projektů, Region Bílé Karpaty

Jsme úspěšnými žadateli programu Fond malých projektů, Region Bílé Karpaty

Název projektu: „HRÁME FAIR PLAY“

Číslo projektu: SK/FMP/11b/03/014

Žadatel: Tenisový klub Kysucké Nové Mesto

Partner: Tennis Hill Havířov

Hlavním cílem je ROZVOJ dlouhodobé spolupráce tenisových sdružení z česko-slovenského příhraničí pro zdokonalování přeshraničních vazeb a podmínek spolupráce na společném území.

V rámci projektu proběhnou tři výměnné sportovně-vzdělávací pobyty dětí – Luhačovice, Kysucké Nové Mesto a Havířov.


Všechny realizované aktivity v rámci projektu mají vazbu na hlavní cíl projektu – prohloubení a rozvoj dlouhodobé spolupráce tenisových sdružení z česko-slovenského příhraničí pro zdokonalování přeshraničních vazeb a podmínek spolupráce na společném území. Aktivity jsou nezbytné k dosažení jak hlavního cíle, tak stanovených specifických cílů projektu. V dalších letech je záměrem do projektu zapojit další tenisové kluby z podporovaného území