V sobotu 21.12.2019 príde do klubu Mikuláš

V sobotu 21.12.2019 príde do našej haly Mikuláš s čertom a anjelikom. Poteší naše deti a tie čo poslúchali aj obdaruje.

Program:

14.00 – 17.00h suťaže pre 9-12 ročných na veľkom ihrisku
14.00 – 17.00h pohybové súťaže pre 6 – 8 ročných na trávnatom ihrisku
17.00h – zábava s Mikulášom a jeho spoločníkmi na trávnatom ihrisku

Pre dospelých posedenie v bare , kapustnica Mikuláš bude rád keď si deti oblečú niečo z Mikuláša alebo čerta či anjela OBČERSTVENIE :  kapustnica
štartovné : úsmev na tvári
Tešíme sa na vašu účasť.   – DETI NÁŠHO KLUBU A  RODIČIA

Jsme úspěšnými žadateli programu Fond malých projektů, Region Bílé Karpaty

Jsme úspěšnými žadateli programu Fond malých projektů, Region Bílé Karpaty

Název projektu: „HRÁME FAIR PLAY“

Číslo projektu: SK/FMP/11b/03/014

Žadatel: Tenisový klub Kysucké Nové Mesto

Partner: Tennis Hill Havířov

Hlavním cílem je ROZVOJ dlouhodobé spolupráce tenisových sdružení z česko-slovenského příhraničí pro zdokonalování přeshraničních vazeb a podmínek spolupráce na společném území.

V rámci projektu proběhnou tři výměnné sportovně-vzdělávací pobyty dětí – Luhačovice, Kysucké Nové Mesto a Havířov.


Všechny realizované aktivity v rámci projektu mají vazbu na hlavní cíl projektu – prohloubení a rozvoj dlouhodobé spolupráce tenisových sdružení z česko-slovenského příhraničí pro zdokonalování přeshraničních vazeb a podmínek spolupráce na společném území. Aktivity jsou nezbytné k dosažení jak hlavního cíle, tak stanovených specifických cílů projektu. V dalších letech je záměrem do projektu zapojit další tenisové kluby z podporovaného území

JUBILEJNÝ 10 ROČNÍK RETRO TURNAJA VO ŠTVORHRÁCH

V sobotu 11.5.2018 sa uskutoční v poradí už 10 ročník Retro Turnaja v štvorhrách. Zúčastniť sa može každý hráč, rodič alebo rekreáčny hráč. Podmienkou účasti je biele oblečenie a primerane retro upravený vzhľad. Hrať sa bude s drevenými raketami  ktoré zabespečuje klub. V priebehu turnaja je zabezpečené občerstvenie vo forme gulášu .

Štartovné 0, – EUR.

POZOR PREZENTACIA RETRO TURNAJA ŠTVORHIER JE DO 13:30 !

Časový harmonogram

  • 12.00 – 14.00 Turnaj pre deti do 12 rokov /so svojimi raketami/
  • 12.00 – 14.00 Turnaj pre deti do 8 rokov
  • 14.00 – 20.00 Retro turnaj vo štvorhrách prezentácia do 15.30
  • 20.00 – 20.30 Ukončenie turnaja , vyhlasovanie výsledkov
  • 20.30 – do 24.00 volna zábava

Poukázanie 2% dane za rok 2018

Názov: Tenisový klub Kysucké Nové Mesto
Sídlo: ul. Litovelská č.680/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36138983
Právna forma: občianské združenie
Vyplnené originálne talčivá Potvrdenie o zaplatení dane od zámestnávateľa a podpísané

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane odovzdajte p.Ševčíkovi alebo p.Janíčkovi prípadne svojím trénerom do 12.4.20019.  Odovzdané tlačivá klub zašle na príslušne daňové úrady, a výšku Vášho príspevku Vám pripíšeme na Vaše konto po dobdržaní peňazí od daňových úradov.

V pripade osobneho odoslania tlačiva na DU nezabudnite označit možnost zverejnit odoslielatela aby sme mohli priradit sumu na Vaše kontoStiahni predpisané tlačivo


Bližšie informácie a formuláre získate u svojích trénerov, alebo si ich stiahnite z tejto stránky stránky. 50% získaných peňazí si budete môcť vyčerpať na náklady trénovania svojich detí a 50% pôjde na rozvoj tenisového areálu, súťaže družstiev a nákladov na turnaje. Zároveň Vám všetkým ďakujeme, za už prejavenú ochotu podporiť takýmto jednoduchým spôsobom kysucký tenis.