Konzultačné hodiny

Tenisový klub kôli lepšej informovanosti rodičov závadza tzv. konzultačné hodiny, ktoré budú zamerané na osobný kontakt vedenia klubu alebo trénerov s rodičmi. Budú sa preberať ekonomické, trénerské, organizačné prípadne iné témy. Ich frekvencia bude podľa potreby klubu alebo rodičov. Účasť je dobrovolná. Termín bude oznámený sms a súčasne bližšie info na webe. Najbližšia konzultačná hodina bude v piatok 21.11.2014 o 18.00h – zameraná na ekonomické otázky ako aj registáciu a prácu s elektronickým systémom klubu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *