PaedDr. Igor Janíček

Tréner  II.triedy, lektor telesnej výchovy špecializácia tenis na Žilinskej Univerzite

Ing. Stanislav Ševčík

Tréner II. triedy, informatik

Mgr. Boris Drexler

Tréner II. triedy, učiteľ telesnej výchovy

Miroslav Jantulík

Tréner III. triedy, študent Fakulty telesnej výchovy a šporu v Bratislave špec. TENIS