Naši zverenci na Turnaji v Prešove

29. 04. 2019 07:39 by TK KNM (comments: 0)

Naši zverenci na Turnaji v Prešove Traja naši hráči Kristynka Švagrova,Palko Lisko a Linda Rebrošová sa zučastnili na turnaji deti do 10 rokov v Prešove. Všetci traja predviedli pekne výkony a Palko s Kristynkou postúpili so skupiny a obsadili pekné tretie miesto všetkým gratulujeme

Kristínkine 3. miesto vo Zvolene

11. 03. 2019 00:00 by TK KNM (comments: 0)

Kristínka Švagrová pokračuje v dobrých výkonoch, čoho dôkazom je aj pekné 3. miesto na turnaji dievčat do 10 rokov vo Zvolene. Gratulujeme a želáme ďalšie úspechy.

Poukázanie 2% dane za rok 2018

23. 01. 2019 11:12 by TK KNM (comments: 0)

Názov: Tenisový klub Kysucké Nové Mesto
Sídlo: ul. Litovelská č.680/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36138983
Právna forma: občianské združenie
Vyplnené originálne talčivá Potvrdenie o zaplatení dane od zámestnávateľa a podpísané

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane odovzdajte p.Ševčíkovi alebo p.Janíčkovi prípadne svojím trénerom do 12.4.20019.  Odovzdané tlačivá klub zašle na príslušne daňové úrady, a výšku Vášho príspevku Vám pripíšeme na Vaše konto po dobdržaní peňazí od daňových úradov.

V pripade osobneho odoslania tlačiva na DU nezabudnite označit možnost zverejnit odoslielatela aby sme mohli priradit sumu na Vaše konto

Stiahni predpisané tlačivo


Bližšie informácie a formuláre získate u svojích trénerov, alebo si ich stiahnite z tejto stránky stránky. 50% získaných peňazí si budete môcť vyčerpať na náklady trénovania svojich detí a 50% pôjde na rozvoj tenisového areálu, súťaže družstiev a nákladov na turnaje. Zároveň Vám všetkým ďakujeme, za už prejavenú ochotu podporiť takýmto jednoduchým spôsobom kysucký tenis.

Aďka úspešná vo Zvolene

14. 01. 2019 18:29 by TK KNM (comments: 0)

Ďalší úspech našej hráčky na turnaji starších žiačok vo Zvolene dosiahla Aďka Janíčková, ktorá v konkurencii 32 hráčok obsadila pekné 3. miesto vo dvojhre. Týmto chceme naším hráčom popriať úspešný tenisový rok 2019.

Kristinka Švagrová tretia na turnaji vo Zvolene

14. 01. 2019 11:45 by TK KNM (comments: 0)

Dobrý začiatok sezony sa podaril Kristínke keď na turnaji vo Zvolene obsadila pekné tretie miesto Gratulujeme a želáme im ďalšie úspechy. TK KNM.