POSLEDNÉ ZBOHOM nášmu správcovi pánovi Jozefovi Ševčíkovi

18. 10. 2015 18:38 by Igor janicek (comments: 0)

So smútkom v srdci oznamujeme priateľom TK KNM, že v sobotu 17.10.2015 nás po ťažkej chorobe  opustil správca tenisových kurtov, pán Jozef Ševčík. V našich spomienkach ostane ako človek skromný, priateľský, pracovitý, ktorý miloval tenis. Chcem sa mu takto poslednýkrát poďakovať za jeho prínos v TK KNM, kde svojou prácou neustále skrášľoval a udržiaval tenisový areál. Svojou prítomnosťou vedel vždy povzbudiť a podporiť nielen hráčov, ale aj nás trénerov.

Posledná rozlúčka s pánom Jozefom Ševčíkom bude v utorok 20.10.205 o 14.00h v Mariánskom kostole.

Zároveň vyjadrujem rodine úprimnú sústrasť.

IgorJaníček

predseda TK KNM 

Začíname zimnú sezónu 2015/2016

09. 10. 2015 17:35 by TK KNM (comments: 0)

Od 10.10. 2015 začína TK KNM zimnú sezónu. Ceny prenájmu kurtov v tenisovej hale sú uvedené v cenníku.

6 ročník Retro Turnaja v štvorhrách

30. 04. 2015 09:48 by TK KNM (comments: 0)

V sobotu 23.5.2015 sa uskutoční v poradí už 6 ročník Retro Turnaja v štvorhrách.Zúčastniť sa može každý hráč, rodič alebo rekreáčny hráč.Podmienkou účasti je biele oblečenie a primerane upravený vzhľad.Hrať sa bude s drevenými raketami a bielymi loptičkami ktoré zabespečuje klub.V priebehu turnaja je zabezpečené občerstvenie vo forme jelenieho gulášu a minerálnych vôd.

Štartovné 0, - EUR.Časový harmonogram

 • 13.30 - 14.00 Prezentácia účastníkov.
 • 14.00 - 20.00 Retro turnaj vo štvorhrách
 • 14.00 - 16.00 Turnaj pre deti do 10 Rokov
 • 17.00 - do zjedenia  Jelení guláš v priestoroch klubu
 • 20.00 - 20.30 Ukončenie turnaja , vyhlasovanie výsledkov
 • 20.30 - do 24.00 volna zábava

 

Poukázanie 2% dane za rok 2014

04. 03. 2015 12:06 by TK KNM (comments: 0)

POZOR ! V tomto roku pre poukázanie 2 % dane došlo k zmene príjmatela.Pre poukázanie dane Tenisovému Klubu KNM je potrebne uviesť prijimatela ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline Vid postup dole.

Návod na poukázanie 2% dane TK KNM  

DOLEŽITÉ:  keďže TK KNM je tento rok nútené prijmať 2% cez iný subjekt je potrebné odovzdať kópiu príslušnej časti daňového priznania trénerovi inak finančné prostriedky nebudú môcť byť poukázané pre TK KNM

ZAMESTNANEC, ktorý platí preddavky na daň prostredníctvom zamestnávateľa musí:

 1. požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov a vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane zo závislej činnosti za predošlý rok.  
 2. vypočítať 2% z odvedenej dane a vyplniť  VYHLÁSENIE o poukázaní 2% dane, v ktorom je ako prijímateľ uvedená naša telovýchovná jednota - každá fyzická osoba, môže určiť len jedného prijímateľa.
 3. Doručiť dokumenty trénerovi.

PRÁVNICKÁ OSOBA (s.r.o., akciová spoločnosť) a DARCA, FYZICKÁ OSOBA, ktorý podáva daňové priznanie samostatne, musí

 1. uhradiť daňovú povinnosť za predošlý rok
 2. v daňovom priznaní v položke Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vyplniť nasledovné údaj
 3. Doručit dokumenty trénerovi

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 42060036
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo:
Ulica:Univerzitná
Číslo:8215/1
PSČ: 01008
Obec: Žilina
50 % poukazaných prostriedkov môžete použit priamo na platby tréningových jednotiek zvyšných 50 % bude použitých na  činnosť klubu/ súťaže družstiev, akcie, nákup tréningových pomôcok a zariadení.

Turnaj deti do 10 rokv

24. 02. 2015 08:06 by TK KNM (comments: 0)

V sobotu 7.3.2015 o 8:30  Tenisový Klub Kysucké Nové Mesto poriada detský turnaj hráčov TK KNM do 10 rokov.Účasť nahláste u svojich trenérov.