Predvianočný turnaj

02. 12. 2014 19:12 by Igor janicek (comments: 0)

V sobotu 13.12.2014 sa uskutoční predvianočný klubový turnaj pre  detí 2006 - 2004, ktorý bude v čase od 9.00 - 12.00h  a st žiaci a žiačky v čase od 14.00 - 17.00h. Rodičia nahlásia účasť svojim trénerom.

Koniec sezóny fotky .

21. 11. 2014 11:20 by Michal Bača (comments: 0)

V sobotu 8.11 Tenisový klub Kysucké Nové Mesto pripravil pre svojich hráčov, rodičov a priateľov klubu  ukončenie tenisovej sezóny s občerstvením. Akcia prebehla úspešne , všetky deti sa zapojili a boli aj ocennené.Fotky najdete v galéri . 

Konzultačné hodiny

19. 11. 2014 11:26 by Igor janicek (comments: 0)

Tenisový klub kôli lepšej informovanosti rodičov závadza tzv. konzultačné hodiny, ktoré budú zamerané na osobný kontakt vedenia klubu alebo trénerov s rodičmi. Budú sa preberať ekonomické, trénerské, organizačné prípadne iné témy. Ich frekvencia bude podľa potreby klubu alebo rodičov. Účasť je dobrovolná. Termín bude oznámený sms a súčasne bližšie info na webe. Najbližšia konzultačná hodina bude v piatok 21.11.2014 o 18.00h - zameraná na ekonomické otázky ako aj registáciu a prácu s elektronickým systémom klubu.

Začiatok zimnej sezony

20. 10. 2014 08:25 by TK KNM (comments: 0)

Zimná sezóna začne 20.Októbra 2014.Od tohoto dátumu platí cenník pre zimnú sezónu.

Prvý ročník tenisovej ligy

08. 10. 2014 08:56 by TK KNM (comments: 0)

Otvárame prvý ročník tenisovej ligy , kde si môžu aj amatéri zmerať sily so závodnými hráčmi . Liga bude formou skupín , z ktorých sa bude môcť postupovať a zostupovať .

 

Registrácia trvá do konca Októbra   !!!

 

Registrácia je možná písomne na nástenke alebo telefonicky u organizátora .

 

Zahájenie ligy bude na začiatku novembra !!!

 

Registračný poplatok pre hráčov je symbolických 5€ ktoré sa platia do kasy na recepcii , peniaze budú použité na organizačne účely a ceny .  Pre bližšie informácie kontaktujte organizátora .

Organizátor : Bača Michal , mobil,  0911 155 948