6 ročník Retro Turnaja v štvorhrách

30. 04. 2015 09:48 by TK KNM (comments: 0)

V sobotu 23.5.2015 sa uskutoční v poradí už 6 ročník Retro Turnaja v štvorhrách.Zúčastniť sa može každý hráč, rodič alebo rekreáčny hráč.Podmienkou účasti je biele oblečenie a primerane upravený vzhľad.Hrať sa bude s drevenými raketami a bielymi loptičkami ktoré zabespečuje klub.V priebehu turnaja je zabezpečené občerstvenie vo forme jelenieho gulášu a minerálnych vôd.

Štartovné 0, - EUR.Časový harmonogram

 • 13.30 - 14.00 Prezentácia účastníkov.
 • 14.00 - 20.00 Retro turnaj vo štvorhrách
 • 14.00 - 16.00 Turnaj pre deti do 10 Rokov
 • 17.00 - do zjedenia  Jelení guláš v priestoroch klubu
 • 20.00 - 20.30 Ukončenie turnaja , vyhlasovanie výsledkov
 • 20.30 - do 24.00 volna zábava

 

Poukázanie 2% dane za rok 2014

04. 03. 2015 12:06 by TK KNM (comments: 0)

POZOR ! V tomto roku pre poukázanie 2 % dane došlo k zmene príjmatela.Pre poukázanie dane Tenisovému Klubu KNM je potrebne uviesť prijimatela ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline Vid postup dole.

Návod na poukázanie 2% dane TK KNM  

DOLEŽITÉ:  keďže TK KNM je tento rok nútené prijmať 2% cez iný subjekt je potrebné odovzdať kópiu príslušnej časti daňového priznania trénerovi inak finančné prostriedky nebudú môcť byť poukázané pre TK KNM

ZAMESTNANEC, ktorý platí preddavky na daň prostredníctvom zamestnávateľa musí:

 1. požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov a vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane zo závislej činnosti za predošlý rok.  
 2. vypočítať 2% z odvedenej dane a vyplniť  VYHLÁSENIE o poukázaní 2% dane, v ktorom je ako prijímateľ uvedená naša telovýchovná jednota - každá fyzická osoba, môže určiť len jedného prijímateľa.
 3. Doručiť dokumenty trénerovi.

PRÁVNICKÁ OSOBA (s.r.o., akciová spoločnosť) a DARCA, FYZICKÁ OSOBA, ktorý podáva daňové priznanie samostatne, musí

 1. uhradiť daňovú povinnosť za predošlý rok
 2. v daňovom priznaní v položke Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vyplniť nasledovné údaj
 3. Doručit dokumenty trénerovi

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 42060036
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo:
Ulica:Univerzitná
Číslo:8215/1
PSČ: 01008
Obec: Žilina
50 % poukazaných prostriedkov môžete použit priamo na platby tréningových jednotiek zvyšných 50 % bude použitých na  činnosť klubu/ súťaže družstiev, akcie, nákup tréningových pomôcok a zariadení.

Turnaj deti do 10 rokv

24. 02. 2015 08:06 by TK KNM (comments: 0)

V sobotu 7.3.2015 o 8:30  Tenisový Klub Kysucké Nové Mesto poriada detský turnaj hráčov TK KNM do 10 rokov.Účasť nahláste u svojich trenérov. 

Predvianočný turnaj

15. 12. 2014 11:18 by Michal Bača (comments: 0)

V sobotu 13.12. 2014 sa uskutočnil predvianočný turnajik . Do turnaja sa zapojilo 10 detí v kategóriách staršíe žiactvo a vyžšie . Viac ako o víťazstvo , šlo o to aby si decká zahrali aj s novými hráčmi  v klube a mali zmenu oproti tréningom . Víťaz sa stal Dávid Moravčík ktorý zdolal vo finále Martina Brodňana . No chalani museli preisť do finále cez zlepšujúce sa dievčatá Tiemu Halvonikovú a Nikolku Rabikovú ktore im boli vyrovnané súperky . Ale pochvala patrí aj Naďke Mihaldovej , Lukašovi Kvietkovi , Peťovi Masarykovi , Marekovi Bačovi , Tomašovi Bajankovi a Matejovi Sirovatkovi ktorý sa zapojil už len do štvorhry .

Predvianočný turnaj

02. 12. 2014 19:12 by Igor janicek (comments: 0)

V sobotu 13.12.2014 sa uskutoční predvianočný klubový turnaj pre  detí 2006 - 2004, ktorý bude v čase od 9.00 - 12.00h  a st žiaci a žiačky v čase od 14.00 - 17.00h. Rodičia nahlásia účasť svojim trénerom.