Naši hráči na turnajoch s medailou

25. 08. 2018 18:26 by Igor janicek (comments: 0)

Naši hráči Martinka Chládeková a Samuel Mihalda obsadili na turnaji jednotlivcov 3.miesta. Martinka v Prievidzi a Samuael v Banskej Bystrici.

Hráčom gratulujeme a želáme im ďalšie úspechy.

TK KNM.

Laurika, Matúš a Naďka v USA

14. 08. 2018 18:52 by TK KNM (comments: 0)

Naši hráči, Laurika Janíčková , Matúš Ševčík a Naďka Mihaldová odchádzajú na študijné pobyty do USA.

Laurika zahajuje vysokoškolské štúdium na univerzite v Južnej Dakote, a bude tak hrať najvyššiu 1. divíziu  v univerzitnej lige.

Matúš zahajuje svoje vysokoškolské štúdium na univerzite v Kentucky, a bude hrať najvyššiu NAIA divíziu v USA.

Naďka odchádza na ročný štúdijný pobyt na strednú školu v Ohai, kde bude aj trénovať tenis a reprezentovať svoju školu.

Želáme všetkým úspešné štúdium, ako aj kvalitné tenisové výkony.

TK KNM

Cezhraničná spolupráca

24. 07. 2018 18:16 by Igor janicek (comments: 0)

Tenisový kemp 2018

27. 06. 2018 07:24 by Igor janicek (comments: 0)

V dňoch 21-24.6.2018 sa uskutočnil v krásnom prostredí beskydských vrchov tenisový kemp. Zúčastnili sa ho hráči kategórii ml.žiactva, st.žiactva a dorastu v počte 18. Tenisová príprava prebiehala na 4 kurtoch, kondičná príprava a športové hry na multifunkčnom ihrisku. K dispozícii bol aj plavecký bazén. Kemp prebehol v pozitývnej a priatelskej atmosfére . 

11- 13 júla tenisový tábor pre deti do 10 r.

08. 06. 2018 07:55 by TK KNM (comments: 0)

Program:

  • Streda 11.7 od 9:00 do 17:00
  • 9:00 – 9:30 Spol.Roz, 9:30–11:30 ŠP,11:30 12:00 KP, 12:00-14:00 Obed,  14:00-16:00 ŠP,
  • 16:00–17:00 Kondičná Príprava
  • Štvrtok 12.7 od 9:00 do 17:00
  • 9:00 – 9:30 Spol.Roz 9:30–11:30 ŠP,11:30 12:00 KP, 12:00-14:00 Obed, 14:00-15:00 ŠP
  • 15:30 – 17:00 Kondičné Testy
  • Piatok 13.7 od 9:00 do 17:00
  • 9:00 – 9:3  Spol.Roz 9:30–11:30 ŠP,11:30 12:00 KP, 12:00-14:00 Obed,
  • 14:00 – 18:00 Spoločný Turnaj  (vyhodnotenie)nbsp] 
  • 18:00 - 20:00 Opekačka

Hráči ktorý sa môžu zúčastniť: 

Pavol Lisko, David Cipko, Ivan Trúchly,

K.Švagrová, A. Behárková, L.Rebrošová, A.Hoštáková, R.Šviríková, M. Holáčiková T.Kubíková,

 

V prípade záujmu sa nahláste do 15.6 trenérovi.

Predpokladaná cena 55 EUR (V cene su všetky náklady včetne obedov,ovocia,pitného režimu o opekačky)